logo
19-7-2019
Locatie Schwienswei, Sittard-Geleen
20170712469 - Datum 12-07-2017
Locatie
Schwienswei
Sittard-Geleen
Stadium rups
nestvorming met rupsen of poppen
Meer info
Gemeente | Contactpersoon
Sittard-Geleen
Stadium behandeling
Zuigen
Meer info

Logboek

21-07-2017 - Stadium: nestvorming met rupsen of poppen / Behandelmethode: Zuigen

Diverse bomen met nesten.

Deze bomen worden ingetekend en in de toekomst gespoten.