Stadia

Ei-stadium                   (tot half april)

 

De eitjes van de processierups overwinteren op de twijgen van een eikentak. Vanaf half april komen de oranje rupsjes uit de eitjes tevoorschijn.    

 

 

Rups stadium              (half april – eind juni)

 

Tussen half april en half mei hebben we te maken met jonge rupsen. In de periode half mei tot eind juni zijn de rupsen volwassen. In deze periode (3e tot 6e larvale stadium) hebben de rupsen brandharen en is de kans op ongemak het grootst. De volwassen rupsen poppen vanaf eind juni in hun nesten.  

 

 

Vlinder stadium           (juli – september)

In de periode juli tot en met september vliegen de vlinders uit, waarbij de vlinders afstanden van 5 tot wel 20 kilometer af kunnen leggen. De vrouwtjesvlinders leggen vervolgens hun eitjes op de twijgen van een eikentak. are with the same delicate features in every detail.Be it design, production or even the interior of every component , the most stringent watch standards.   

 

 

Lege nesten                 (gehele jaar)

Nadat de vlinders uitgevlogen zijn, blijven de nesten van de eikenprocessierupsen achter op de eikenbomen. In de nesten zijn vele honderdduizenden brandharen aanwezig, die een potentieel risico vormen voor de omgeving.

 

Gerealiseerd door Boomadviesbureau De Groot en A!tention